sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

Trasa 2

 1. Cmentarz wojenny nr 98 w dzielnicy Glinik
 2. Rafineria
 3. C.k. dworzec kolejowy
 4. C.k. sąd powszechny
 5. Kamienica Aby Korna, tzw. Kornówka
 6. Słup informacyjny o cmentarzu wojennym
 7. Cmentarz wojenny nr 91
 8. Cmentarz wojenny nr 90 ( zlokalizowany na cmentarzu żydowskim)
 9. Cmentarz wojenny nr 92 w dzielnicy Stróżówka
 10.  Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli.
 11.  Kapliczka
 12.  Cmentarz parafialny, tzw. stary cmentarz
 13. Pamiątkowe głazy w miejscu po cmentarzu wojennym nr 89
 14.  Dworzysko
 15.  Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza
 16. Tablica upamiętniająca cywilne i wojskowe ofiary Bitwy od Gorlicami
 17.  Ratusz miejski wraz z pomnikiem ks. Bronisława Świeykowskiego
 18.  Dom polsko-słowacki im. Dušana Jurkoviča
 19.  Kościół parafialny, obecnie Bazylika Mniejsza p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z plebanią
 20.  Lamus dworski, obecnie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 21.  Ulica ks. Bronisława Świeykowskiego wraz z domem ks. Świeykowskiego.
 22.  Ulica Józefa Piłsudskiego wraz z tablicą upamiętniającą marszałka Piłsudskiego.
 23.  C.k. Gimnazjum, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera
 24.  Sztab rosyjski
 25.  Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 26.  C.k. Urząd pocztowy
 27. C.k. Starostwo
 28.  Ochronka s. Felicjanek
 29.  Most na rzece Ropie, tzw. stary most
 30.  Cmentarz wojenny nr 88 w dzielnicy Sokół
 31.  Szpital powszechny im. cesarza Franciszka Józefa I, tzw. stary szpital
 32.  Cmentarz wojenny nr 87
 33.  Dom na ul. T. Kościuszki
 34.  Ul św. Maksyma i cerkiew prawosławna p.w. św. Trójcy
 35.  Tzw. Lasek Mrozka w dzielnicy Blich

Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”