sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

  Trasa 2

  1. Cmentarz wojenny nr 98 w dzielnicy Glinik
  2. Rafineria
  3. C.k. dworzec kolejowy
  4. C.k. sąd powszechny
  5. Kamienica Aby Korna, tzw. Kornówka
  6. Słup informacyjny o cmentarzu wojennym
  7. Cmentarz wojenny nr 91
  8. Cmentarz wojenny nr 90 ( zlokalizowany na cmentarzu żydowskim)
  9. Cmentarz wojenny nr 92 w dzielnicy Stróżówka
  10.  Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli.
  11.  Kapliczka
  12.  Cmentarz parafialny, tzw. stary cmentarz
  13. Pamiątkowe głazy w miejscu po cmentarzu wojennym nr 89
  14.  Dworzysko
  15.  Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza
  16. Tablica upamiętniająca cywilne i wojskowe ofiary Bitwy od Gorlicami
  17.  Ratusz miejski wraz z pomnikiem ks. Bronisława Świeykowskiego
  18.  Dom polsko-słowacki im. Dušana Jurkoviča
  19.  Kościół parafialny, obecnie Bazylika Mniejsza p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z plebanią
  20.  Lamus dworski, obecnie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
  21.  Ulica ks. Bronisława Świeykowskiego wraz z domem ks. Świeykowskiego.
  22.  Ulica Józefa Piłsudskiego wraz z tablicą upamiętniającą marszałka Piłsudskiego.
  23.  C.k. Gimnazjum, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera
  24.  Sztab rosyjski
  25.  Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
  26.  C.k. Urząd pocztowy
  27. C.k. Starostwo
  28.  Ochronka s. Felicjanek
  29.  Most na rzece Ropie, tzw. stary most
  30.  Cmentarz wojenny nr 88 w dzielnicy Sokół
  31.  Szpital powszechny im. cesarza Franciszka Józefa I, tzw. stary szpital
  32.  Cmentarz wojenny nr 87
  33.  Dom na ul. T. Kościuszki
  34.  Ul św. Maksyma i cerkiew prawosławna p.w. św. Trójcy
  35.  Tzw. Lasek Mrozka w dzielnicy Blich

  Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”