sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

Coroczne ck spotkanie w restauracji Stary Dworzec w Zagórzanach( 11.03.2017 r.)

Uroczyste obchody 102. rocznicy Bitwy pod Gorlicami na cmentarzu wojennym nr 91 w Gorlicach (30.04.2017 r.)

Inscenizacja z okazji 102. rocznicy Bitwy pod Gorlicami. (Sękowa, 30.04.2017 r.)

Obchody 100-lecia walk nad Isonzo (1915-1917). Słowenia, Vodice, 20-21.05.2017 r.

foto: Mirosław Załęski

foto: Mirosław Załęski

Czechy, Mladejov ( 18-19.08.2017 r.)

Rekonstrukcja walk z I wojny światowej, Nižná Polanka, Słowacja (30.09.2017 r.)

Uruchomienie linii kolejowej Kraków 1 października 2017

Warsztaty w ramach realizacji projektu „Junior hipen” w SOSW w Krakowie ( 23.X.2017 r.)

Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”