sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

 

 

                              

 

                             

 

 

Jan Boczoń z Gorlic

Dokument i zdjęcie ze zbioru P. Anny Wygrzywalskiej.

 

 

Kazimierz Fugiel z Glinika (dziś Gorlice)

 

 

Kazimierz Fugiel (stoi siódmy z lewej) z kolegami na froncie. 24.08.1915r.

 

 

Kazimierz Fugiel (stoi drugi z lewej) z kolegami na froncie. 4.08.1916r.

 

 

                               

Edmund Andrysik z Gorlic                                                       Edmund i Zofia Andrysik

 

Dokument i zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Anny Wygrzywalskiej

 

                               

 Piotr Salewicz 30 Pułk Artylerii Polowej                                            Jan Fitkowski z Gorlic.....................

 

 

 

                                 .

.............Józef Wacławik (siedzi)                                               Józef Wacławik (stoi pierwszy z lewej)

 

Zdjęcia Józefa Wacławika pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Patryka Żmigrodzkiego z Zagórzan

 

 

 

 

Franciszek Synowiecki i Ignacy Kukla z Zagórzan

 

 

 

 

Zdjęcie i skan korespondencji pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Alicji Wachowicz z Zagórzan

 

 

 

 

 

Pierwszy z lewej Franciszek Niemiec z Moszczenicy

 

 

 

 

Leon Sowa z Zagórzan ur. w 1898 r.

 

 

 

 

Leon Sowa wśród kolegów frontowych

 

 

 

 

Korespondencja od Leona Sowy

 

Zdjęcia Franciszka Niemca i Leona Sowy pochodzą ze zbioru P. Marka Antasa z Gorlic

 

 

 

 

                              

 

 

                                

 

 

 

                               

 

 

 

 

Na 7 powyższych zdjęciach znajdują się członkowie rodziny Helnarskich.

 

Zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego P. Barbary Wąsik z domu Helnarskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

Archiwalia

 

 

Archiwalia tu zamieszczane to min. zdjęcia i dokumenty należące do naszych przodków.  Dotyczą one czasów wielkiej wojny.

Jan Boczoń z Gorlic

Dokument i zdjęcie ze zbioru P. Anny Wygrzywalskiej.

Kazimierz Fugiel z Glinika (dziś Gorlice)

 

Kazimierz Fugiel (stoi siódmy z lewej) z kolegami na froncie. 24.08.1915r.

 

Kazimierz Fugiel (stoi drugi z lewej) z kolegami na froncie. 4.08.1916r.

 

Edmund Andrysik z Gorlic

 

Edmund i Zofia Andrysik

Dokument i zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Anny Wygrzywalskiej

 

Piotr Salewicz 30 Pułk Artylerii Polowej

 

 

Jan Fitkowski z Gorlic..

 

 

Józef Wacławik (siedzi)  

 

 

Józef Wacławik (stoi pierwszy z lewej)

Zdjęcia Józefa Wacławika pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Patryka Żmigrodzkiego z Zagórzan

 

 

Franciszek Synowiecki i Ignacy Kukla z Zagórzan

 

Zdjęcie i skan korespondencji pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Alicji Wachowicz z Zagórzan

 

Pierwszy z lewej Franciszek Niemiec z Moszczenicy

 

Leon Sowa z Zagórzan ur. w 1898 r.

 

Leon Sowa wśród kolegów frontowych

 

Korespondencja od Leona Sowy

Zdjęcia Franciszka Niemca i Leona Sowy pochodzą ze zbioru P. Marka Antasa z Gorlic

 

Na 7 powyższych zdjęciach znajdują się członkowie rodziny Helnarskich.

 

Zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego P. Barbary Wąsik z domu Helnarskiej

Archiwalia

 

Archiwalia tu zamieszczane to min. zdjęcia i dokumenty należące do naszych przodków.  Dotyczą one czasów wielkiej wojny.

Potwierdzenie nadania srebrnego krzyża zasługi III klasy Franciszkowi Hippmannowi.

Archiwalia po Franciszku Hippmannie pochodzą ze zbioru rodziny Areckich.

Franciszek Hippmann ur. w Krynicy, podoficer w c.k.32 lir.

Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”