sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

  Archiwalia

   

  Archiwalia tu zamieszczane to min. zdjęcia i dokumenty należące do naszych przodków.  Dotyczą one czasów wielkiej wojny.

   

   

                                

   

                               

   

   

  Jan Boczoń z Gorlic

  Dokument i zdjęcie ze zbioru P. Anny Wygrzywalskiej.

   

   

  Kazimierz Fugiel z Glinika (dziś Gorlice)

   

   

  Kazimierz Fugiel (stoi siódmy z lewej) z kolegami na froncie. 24.08.1915r.

   

   

  Kazimierz Fugiel (stoi drugi z lewej) z kolegami na froncie. 4.08.1916r.

   

   

                                 

  Edmund Andrysik z Gorlic                                                       Edmund i Zofia Andrysik

   

  Dokument i zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Anny Wygrzywalskiej

   

                                 

   Piotr Salewicz 30 Pułk Artylerii Polowej                                            Jan Fitkowski z Gorlic.....................

   

   

   

                                   .

  .............Józef Wacławik (siedzi)                                               Józef Wacławik (stoi pierwszy z lewej)

   

  Zdjęcia Józefa Wacławika pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Patryka Żmigrodzkiego z Zagórzan

   

   

   

   

  Franciszek Synowiecki i Ignacy Kukla z Zagórzan

   

   

   

   

  Zdjęcie i skan korespondencji pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Alicji Wachowicz z Zagórzan

   

   

   

   

   

  Pierwszy z lewej Franciszek Niemiec z Moszczenicy

   

   

   

   

  Leon Sowa z Zagórzan ur. w 1898 r.

   

   

   

   

  Leon Sowa wśród kolegów frontowych

   

   

   

   

  Korespondencja od Leona Sowy

   

  Zdjęcia Franciszka Niemca i Leona Sowy pochodzą ze zbioru P. Marka Antasa z Gorlic

   

   

   

   

                                

   

   

                                  

   

   

   

                                 

   

   

   

   

  Na 7 powyższych zdjęciach znajdują się członkowie rodziny Helnarskich.

   

  Zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego P. Barbary Wąsik z domu Helnarskiej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

  ...

   

   

  Archiwalia

   

   

  Archiwalia tu zamieszczane to min. zdjęcia i dokumenty należące do naszych przodków.  Dotyczą one czasów wielkiej wojny.

  Jan Boczoń z Gorlic

  Dokument i zdjęcie ze zbioru P. Anny Wygrzywalskiej.

  Kazimierz Fugiel z Glinika (dziś Gorlice)

   

  Kazimierz Fugiel (stoi siódmy z lewej) z kolegami na froncie. 24.08.1915r.

   

  Kazimierz Fugiel (stoi drugi z lewej) z kolegami na froncie. 4.08.1916r.

   

  Edmund Andrysik z Gorlic

   

  Edmund i Zofia Andrysik

  Dokument i zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Anny Wygrzywalskiej

   

  Piotr Salewicz 30 Pułk Artylerii Polowej

   

   

  Jan Fitkowski z Gorlic..

   

   

  Józef Wacławik (siedzi)  

   

   

  Józef Wacławik (stoi pierwszy z lewej)

  Zdjęcia Józefa Wacławika pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Patryka Żmigrodzkiego z Zagórzan

   

   

  Franciszek Synowiecki i Ignacy Kukla z Zagórzan

   

  Zdjęcie i skan korespondencji pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Alicji Wachowicz z Zagórzan

   

  Pierwszy z lewej Franciszek Niemiec z Moszczenicy

   

  Leon Sowa z Zagórzan ur. w 1898 r.

   

  Leon Sowa wśród kolegów frontowych

   

  Korespondencja od Leona Sowy

  Zdjęcia Franciszka Niemca i Leona Sowy pochodzą ze zbioru P. Marka Antasa z Gorlic

   

  Na 7 powyższych zdjęciach znajdują się członkowie rodziny Helnarskich.

   

  Zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego P. Barbary Wąsik z domu Helnarskiej

  Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”