sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

   

   

                                

   

                               

   

   

  Jan Boczoń z Gorlic

  Dokument i zdjęcie ze zbioru P. Anny Wygrzywalskiej.

   

   

  Kazimierz Fugiel z Glinika (dziś Gorlice)

   

   

  Kazimierz Fugiel (stoi siódmy z lewej) z kolegami na froncie. 24.08.1915r.

   

   

  Kazimierz Fugiel (stoi drugi z lewej) z kolegami na froncie. 4.08.1916r.

   

   

                                 

  Edmund Andrysik z Gorlic                                                       Edmund i Zofia Andrysik

   

  Dokument i zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Anny Wygrzywalskiej

   

                                 

   Piotr Salewicz 30 Pułk Artylerii Polowej                                            Jan Fitkowski z Gorlic.....................

   

   

   

                                   .

  .............Józef Wacławik (siedzi)                                               Józef Wacławik (stoi pierwszy z lewej)

   

  Zdjęcia Józefa Wacławika pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Patryka Żmigrodzkiego z Zagórzan

   

   

   

   

  Franciszek Synowiecki i Ignacy Kukla z Zagórzan

   

   

   

   

  Zdjęcie i skan korespondencji pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Alicji Wachowicz z Zagórzan

   

   

   

   

   

  Pierwszy z lewej Franciszek Niemiec z Moszczenicy

   

   

   

   

  Leon Sowa z Zagórzan ur. w 1898 r.

   

   

   

   

  Leon Sowa wśród kolegów frontowych

   

   

   

   

  Korespondencja od Leona Sowy

   

  Zdjęcia Franciszka Niemca i Leona Sowy pochodzą ze zbioru P. Marka Antasa z Gorlic

   

   

   

   

                                

   

   

                                  

   

   

   

                                 

   

   

   

   

  Na 7 powyższych zdjęciach znajdują się członkowie rodziny Helnarskich.

   

  Zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego P. Barbary Wąsik z domu Helnarskiej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

  ...

   

   

  Archiwalia

   

   

  Archiwalia tu zamieszczane to min. zdjęcia i dokumenty należące do naszych przodków.  Dotyczą one czasów wielkiej wojny.

  Jan Boczoń z Gorlic

  Dokument i zdjęcie ze zbioru P. Anny Wygrzywalskiej.

  Kazimierz Fugiel z Glinika (dziś Gorlice)

   

  Kazimierz Fugiel (stoi siódmy z lewej) z kolegami na froncie. 24.08.1915r.

   

  Kazimierz Fugiel (stoi drugi z lewej) z kolegami na froncie. 4.08.1916r.

   

  Edmund Andrysik z Gorlic

   

  Edmund i Zofia Andrysik

  Dokument i zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Anny Wygrzywalskiej

   

  Piotr Salewicz 30 Pułk Artylerii Polowej

   

   

  Jan Fitkowski z Gorlic..

   

   

  Józef Wacławik (siedzi)  

   

   

  Józef Wacławik (stoi pierwszy z lewej)

  Zdjęcia Józefa Wacławika pochodzą ze zbiorów rodzinnych pana Patryka Żmigrodzkiego z Zagórzan

   

   

  Franciszek Synowiecki i Ignacy Kukla z Zagórzan

   

  Zdjęcie i skan korespondencji pochodzą ze zbioru rodzinnego Pani Alicji Wachowicz z Zagórzan

   

  Pierwszy z lewej Franciszek Niemiec z Moszczenicy

   

  Leon Sowa z Zagórzan ur. w 1898 r.

   

  Leon Sowa wśród kolegów frontowych

   

  Korespondencja od Leona Sowy

  Zdjęcia Franciszka Niemca i Leona Sowy pochodzą ze zbioru P. Marka Antasa z Gorlic

   

  Na 7 powyższych zdjęciach znajdują się członkowie rodziny Helnarskich.

   

  Zdjęcia pochodzą ze zbioru rodzinnego P. Barbary Wąsik z domu Helnarskiej

  Archiwalia

   

  Archiwalia tu zamieszczane to min. zdjęcia i dokumenty należące do naszych przodków.  Dotyczą one czasów wielkiej wojny.

  Potwierdzenie nadania srebrnego krzyża zasługi III klasy Franciszkowi Hippmannowi.

  Archiwalia po Franciszku Hippmannie pochodzą ze zbioru rodziny Areckich.

  Francieszk Hippmann ur. w Krynicy, podoficer w c.k.32 lir.

  Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”