sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

Casus foederis

 

„Casus foederis”

Wybuch wojny wszechświatowej.

 

Po wypowiedzeniu wojny, z Serbii nadeszły wieści z początku poufne - potem jawne i głośne, że Rosja czyni w sąsiednich okręgach wojskowych przygotowania wojenne, które powtarzano przez cały lipiec.

Pewnością było, że Rosja rozpościera swą opiekuńczą rękę nad Serbią i pod osłoną, że akcja przeciw Serbii ma za zadanie tropić państwo moskiewskie i jego wpływ na Bałkanach - pretekstem stanęła Rosja po stronie Serbii i w dniu 29 lipca 1914 r. urzędowo stwierdzono ogłoszenie mobilizacji wojskowej(…). W kilka dni później przeszły wojska rosyjskie austryjacką granicę i „Casus foederis” zaistniał.

Ludność zachodniej Galicji przyjęła wybuch wojny z nieopisanem entuzjazmem. Choć wojna z punktu widzenia ludności nie powinna istnieć - bo wzajemne mordowanie się, przeciwne jest prawom Bożym - z powodu zaniku uczuć ludzkich i doprowadza do zdziczenia moralnego i ruiny materyalnej pokoleń - jednak wojna potrzebna jest - gdyż wojna to walka z bezprawiem, o wolność i niepodległość - o swobodę jednostek - o prawa narodowe.

Rosja z całą zażartością rzuciła swą paromilionową armię na Galicję wschodnią - myśląc, że jednym zamachem zagarnie wszystko pod swe krwawe berło…

Wschodnia Galicja stanęła w oparach krwi i pożogi wojennej. Zagrzmiał huk armat i tyrkot karabinów, a echo rozniosło głos na wszystkie krańce ziem polskich…

Rozpoczął się taniec śmierci - walk - pożarów i zgliszcz…

 

[Casus foederis (łac.) – przypadek, który w myśl zawartej umowy międzynarodowej zobowiązuje państwa sprzymierzone do wspólnej akcji].

 

 

 

Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”