sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

"Dlaczego Gorlice?...

 

    Że Gorlice obrano za centrum uderzenia ofensywnego Niemców, zdecydowały o tym warunki topograficzne terenu. Przeforsowanie przełęczy dukielskiej było dla Rosjan konieczne dla dostania się na Węgry. Obrona tej przełęczy była zdaniem sztabu austro-węg. jeszcze przed wojną dobrze opracowanym, a w maju 1914 r. tuż przed wybuchem wojny sztabowcy austriaccy badali naocznie konfiguracyję terenu i widziało się wówczas w Gorlicach generałów austr., którzy pieszo obchodzili wzgórza od zachodniej strony miasta i wtedy zadecydowali pod Gorlicami linię oporu w planach wojennych.

      Od Gorlic na wschód obniżają się silnie Karpaty największym obniżeniem w przełęczy dukielskiej. Zachodnią krawędź tej przełęczy stanowią góry, ciągnące się na zachód od Gorlic. Jak długo Rosjanie, którzy przez całą zimę 1914/1915 byli w przełęczy dukielskiej, mieli z prawej flanki z natury obronne pozycje austriackie, tak długo nie mogli myśleć o przeforsowaniu Karpat pod Duklą. Przez cztery przeszło miesiące zimowe spełniał front austriacki pod Gorlicami zadania obrony przełęczy dukielskiej i uniemożliwiała Moskalom dostania się na Węgry.

      Obok tej defensywnej roli front pod Gorlicami nadawał się również do ofensywnej akcji, którą opracował szef sztabu austr. V. Hötzendorf, wykonał marszałek niemiecki v. Mackensen.

        Pod Zborowem (na Słowacji) na południe od Gorlic linia frontu załamywała się pod kątem prostym, t. j. ta biegnąca szczytami Karpat w tym miejscu skręcała ku północy, a od Gorlic lekko ku północnemu zachodowi. Na wschód od tego kąta rozciągała się kotlina jasielsko-sanocka o pagórkowatym terenie i dobrych stosunkowo drogach. Ważyły się losy w sztabach niem. i austr., które miejsce obrać na ofenzywne. Zdecydowano ostatecznie Gorlice, skąd prowadzone natarcie w kierunku wschodnim zmuszało Rosjan do automatycznego zwijania frontu w Karpatach. Biuletyny rosyjskie z tego czasu( kwiecień 1915) usprawiedliwiały bezczynność swej armii w Karpatach roztopami wiosennymi. Po osuszeniu zamierzali odeprzeć front galicyjski najdalej na zachód, aby sforsować następnie przełęcz dukielską.

     Te ich zamiary przerwały nagle przygotowania do ofensywy Niemców z końcem kwietnia, tak, że wysiłki Rosjan skierowały się teraz do przygotowań dla odparcia spodziewanego ataku. Wzmocniono front, ściągnięto rezerwy, dwie dywizje czekały pod Bieczem, aby przeciwstawić się ofensywie niemieckiej, zniszczono tor kolejowy do Jasła.

       Dwudziestokilko-kilometrowy odcinek na północ i południe od Gorlic obsadziły gwardyjskie pułki armii Mackensena, złożonej z Bawarczyków i Polaków(z Poznańskiego i Śląska)(…)”.

Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”