sh@gorlice1915.com.pl

tel. 505 959 828

Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915” K.K. 32 LIR

 

Oto wymowa liczb pożogi wojennej.

 

Potworny ten kataklizm dziejowy zamknęły cyfry udziału w wojnie, które przedstawiają się następująco:

 

Po stronie mocarstw sprzymierzonych stało pod bronią 42.200.000 żołnierzy, a zmobilizowanych było 60.000.000.

 

Z liczby tej straciło życie 5. 408.000, a rany odniosło 9.900.000.

 

Po stronie mocarstw centralnych zmobilizowanych było 24.550.000 żołnierzy, z liczby tej padło 3.855.000, a rany odniosło 7.023.000.

 

 

Największe straty w zabitych poniosły: Serbia – 400.000 ludzi, Rumunia – 250.000, Turcja 450.000, Francja 1.356.000, Rosja – 3.500.000, Austro-Węgry – 1.450.000, Niemcy – 1.885.000, Stany Zjednoczone – 56.000. Pozostałe państwa wahały się na poziomie 10% zabitych w ogólnej liczbie zmobilizowanych.

 

Liczby te nie wymieniają poległych spośród ludności cywilnej, zmarłych wskutek głodu, chorób, nagłej śmierci od działań wojennych.

 

 

Inwalidami zostało ponad 10.000.000 ludzi.

 

Straty wojenne wynosiły pod względem materyalnym 9.000 zestrzelonych aeroplanów. Wysadzono w powietrze na koszt 10.000.000.000 złotych gmachów użyteczności publicznej. Ogólnie, we wszystkich państwach wojujących strat było za 1.400 miliardów złotych.

 

Działania wojenne trwały 4 lata, 3 miesiące i 10 dni,

czyli 1560 dni.

Dziennie ginęło 6.400 ludzi, a w jednej minucie 4 ludzi.

 

 1.

 

10 milionów na godzinę kosztuje wojna.

 

[maj 1915 r.]

 

Kilkakrotnie zamieszczaliśmy już obliczenia kosztów obecnej wojny światowej, dokonane przez różnych znanych statystyków, ekonomistów i finansistów. Obliczenia te wszystkich są mniej więcej zgodne, gdyż różnice kilku, czy kilkudziesięciomilionowe przy olbrzymich cyfrach, wchodzących tu w grę, nie mają wielkiej roli. Podług tych obliczeń, dotychczasowe wydatki wojenne wszystkich walczących państw wynoszą 87 miliardów franków. Wynosi to za tem przeciętnie 7.250 milionów na miesiąc, czyli 242 miliony dziennie, a 10 milionów na godzinę. Są to wydatki tylko czysto wojenne, nie wchodzą w te obliczenia szkody gospodarcze wskutek wojny, które są jeszcze większe. Teraz zaś, gdy Włochy przyłączyły się do wojny, także czysto wojenne wydatki zwiększą się oczywiście.

 

2.

Liczba Polaków w wojnie

 

W Niemczech wydana została broszura pt. „ Tragedja Polski”, której autor stwierdzając, że co do ilości żołnierza, jaka dostarczyliśmy walczącym armiom, „dat dokładnych jeszcze mieć nie można”, oblicza w przybliżeniu ogólną liczbę na 1,115.060. Samo W. Ks. Poznańskie, Śląsk i Prusy Królewskie, podług „Berliner Tagblatt’u” nr. 606 z 25 list. 1914  dostarczyły 365.000 ludzi. Liczba ta do ukończenia wojny znacznie wzrośnie przez powołanie dalszych roczników rezerwowych.

[3 maja 1915 r.]

 

3.

Wychodźtwo galicyjskie w Austrji

 

Jak donosi „Vorwärts”, w Wiedniu znajduje się obecnie 250,000 wychodźców z Galicji, w Austrji dolnej 25,000, w Karyntji 10,000, w Salzburgu 3.000, w Tyrolu 2,000, w Krainie 4,000, w Czechach 115,000, na Morawach 35,000, na Śląsku austr. 5,000. Do tego należałoby doliczyć wychodźców, którzy wyjechali na Węgry i do Niemiec.

Ogólną liczbę wychodźców można ocenić na pół miliona. Z tej cyfry połowa przypada na Polaków, 220,000 na żydów, i około 30,000 na Rusinów.

 

[4 Maja 1915 r.]

 

Artykuł będzie uzupełniany.

Copyright Stowarzyszenie Historyczne „Bitwa pod Gorlicami 1915”